3α-hydroxysteroid dehydrogenase (3α-HSD)

(Cat.NO.):HH1601

3α-Hydroxysteroid dehydrogenase

(EC 1.1.1.50, from Microorganism)

Androsterone + NAD+        3-Oxoandrosterone + NADH + H+

 

APPLICATIONS

This enzyme is useful for enzymatic cycling determination of bile acid when coupled with thio–NAD and NADH.